Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven. Een logopedist kan daarbij helpen.

Met welke problemen kun je terecht bij een logopedist?
Misschien herken je een van de problemen hieronder.

  • Je vindt lezen moeilijk.
  • Je vindt het moeilijk correct te schrijven.
  • Sommige kinderen hebben problemen met hun taalontwikkeling en spraakontwikkeling voordat ze op school leren lezen en schrijven.

Hoe kan een logopedist je helpen?

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven. Een logopedist kan onderzoeken of een kind dyslexie heeft. En kan kinderen al vroeg beter leren lezen en schrijven.

  • Een logopedist kan kinderen met dyslexie begeleiden en oefenen met klanken, letters en woorden.
  • Een logopedist kan de leesproblemen van kinderen met dyslexie verminderen.
  • Een logopedist helpt kinderen, ouders en de school om te oefenen met lezen en schrijven.
  • Een logopedist helpt ook kinderen die nog niet weten of ze dyslexie hebben. Maar die wel moeite hebben met het leren van letters. Of met leren lezen.

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium ( onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan staan buiten kijf.

In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen. Regelmatig, vaak oefenen met lezen, spelling en talige omgeving stimuleren is van belang. Ook de omgeving betrekken bij behandeling en stimulatie van de taal vanuit de directe omgeving hoort daarbij.

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Lees- en spellingproblemen hebben vaak verband hebben met logopedische stoornissen. Informeer hierover bij de logopedist

 

Bron: https://www.logopedie.nl/kennis/dyslexie/

Maaike Kruijk Logopedie

Logopedist in de Dichterswijk in Utrecht. 

Vragen? 

Neem contact met me op als ik iets voor je kan betekenen 

Contact

Veilingstraat 125 
3521 BE Utrecht
Nederland 

+31 6 18805076 
 info@maaikekruijklogopedie.nl
www.maaikekruijklogopedie.nl