Directe Toegankelijkheid Logopedie

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) bij Maaike Kruijk Logopedie.

Op 1 augustus 2011 is de Directe Toegankelijkheid Logopedie ingevoerd.  Dit betekent dat je sindsdien zonder verwijzing van een (huis)arts bij de logopedist terecht kunt. Ter vervanging van de verwijzing zal de logopedist zelf de screenging uitvoeren.  Maaike Kruijk Logopedie is bevoegd om deze screening af te nemen

De hulpvraag van de client is hierbij leidend. Tijdens deze screening wordt zorgvuldig gekeken of je op de juiste plaats bent bij de logopedist. De logopedist heeft een signalerende functie en is alert op onbekende patronen, de zogenaamde ‘rode vlaggen’. Indien nodig informeert de logopedist de huisarts.

Hoe werkt de DTL?

  • U kunt op eigen initiatief contact opnemen met de praktijk
  • Meestsal is er geen verwijzing meer nodig van de huisarts 
  • Tijdens het eerste contact met de logopedist vindt er een screening plaats
  • Hierna kan er uitgebreide anamnese, onderzoek en behandeling plaatsvinden.
DTL
Maaike Kruijk Logopedie

Logopedist in de Dichterswijk in Utrecht. 

Vragen? 

Neem contact met me op als ik iets voor je kan betekenen 

Contact

Veilingstraat 125 
3521 BE Utrecht
Nederland 

+31 6 18805076 
 info@maaikekruijklogopedie.nl
www.maaikekruijklogopedie.nl