Werkwijze behandeltraject

Intake:

Wanneer je contact met de praktijk opneemt voor een afspraak, plannen we een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek stellen we je veel vragen om de hulpvraag goed in kaart te brengen. 

Wat moet je meenemen bij de eerste afspraak:

  • indien aanwezig een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist
  • geldig identiteitsbewijs van je kind
  • zorgpas van je kind
  • rapportage van eerder onderzoek of eerdere behandeling die te maken heeft met de huidige klacht. Als je kind bijvoorbeeld slechthorend is het fijn als je een recent audiogram meeneemt of een verslag van onderzoek bij het Audiologisch Centrum. 

Onderzoek:

Daarna vindt er altijd een grondig onderzoek plaats. Dit kan enkele behandelingen in beslag nemen. Het is het belangrijk om goed onderzoek te doen zodat het logopedische probleem goed in kaart gebracht kan worden én om de juiste behandeling in te zetten.

 Behandelplan:

Na afronding van het onderzoek bespreken we de resultaten. Samen met ouders en indien nodig de leerkracht of andere betrokkenen stellen we een behandelplan op. Hierin staat beschreven welke uitdagingen je kind heeft, aan welke doelen er wordt gewerkt en hoe vaak logopedie nodig is. Meestal vinden de behandelingen wekelijks plaats en duren ze 25 minuten.

 Behandeling

Ik behandeld zoveel mogelijk op een speelse manier. Uit ervaring blijkt dat de meeste kinderen met plezier naar de logopedie komen. Mocht dit niet het geval zijn, dan bespreek ik dit natuurlijk graag. Na elke behandeling krijg je vaak huiswerk mee. De huiswerkoefeningen dienen dagelijks te worden uitgevoerd.

 Evaluatie:

Na een reeks behandelingen volgt een heronderzoek. Hiermee kijken we of het gewenste resultaat is bereikt. Indien nodig volgt er nog een reeks behandelingen. Een evaluatie kan ook plaatsvinden in samenspraak met andere professionals (zoals leerkrachten of ambulant begeleiders), uiteraard alleen met instemming van ouders.

Maaike Kruijk Logopedie

Logopedist in de Dichterswijk in Utrecht. 

Vragen? 

Neem contact met me op als ik iets voor je kan betekenen 

Contact

Veilingstraat 125 
3521 BE Utrecht
Nederland 

+31 6 18805076 
 info@maaikekruijklogopedie.nl
www.maaikekruijklogopedie.nl